The Palms Restaurant

  • Restaurants
115 N Santa Cruz Ave
Los Gatos, CA 95030
(408) 402-3811